Arbejder på Gærumvej udsættes til foråret 2020

  Elinord A/S anlægger et nyt 60kV kabel fra Brønderslevvej til Færgehavnsvej. Dette skal sikre en mere robust forsyning og erstatte det nuværende 60kV kabel i Gærumvej. Dette arbejde har desværre været ramt af flere forsinkelser, hvilket betyder at arbejderne på Gærumvej må udsættes til næste år.

  Det nuværende 60kV kabel i Gærumvej kan ikke afbrydes endeligt, før det nye 60kV er i driftssat. Det nuværende kabel indeholder 450L olie pr. km og skal tømmes for olie, efter det er taget ud af drift. Tracéet er 2,6 km. Kablet er reserveforsyning mellem Frederikshavn og Sæby. Omlægning af kablerne skal være så kort som muligt på grund af forsyningssikkerheden.

  Når arbejderne er færdige på det nuværende kabel, kan de andre ledningsejere, som er Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Varme A/S, påbegynde deres arbejder på Gærumvej. Da disse arbejder vil strække sig hen til december, vælger vi at udsætte arbejderne, eftersom det ikke er muligt at lægge asfalt på Gærumvej så sent på året. Det er ikke ønskeligt at have grusvej på Gærumvej frem til foråret. Frederikshavn Kommune vil føre ekstra tilsyn med belægningen på Gærumvej og sikre, at der ikke opstår huller i belægningen.

  Vi beklager udsættelsen af arbejderne, og de gener det måtte medføre.

  Flere nyheder

  11-11-2019

  Det er tid til at forny erhvervskort til genbrugspladserne for 2020

  Ønsker du som erhvervsdrivende fortsat at benytte Forsyningens genbrugspladser, skal du igen i år købe særlig adgang hertil.

  Læs mere

  07-11-2019

  Åbent hus på Skagen Renseanlæg

  Hvad betyder det for varmeforbrugerne i Skagen, at renseanlægget modtager spildevand fra fiskeindustrien, og hvordan kan spilde ...

  Læs mere

  05-11-2019

  Termografering af fjernvarmenettet fra luften

  Fjernvarmenettet i Frederikshavn skal nu termograferes fra luften af en drone. Frederikshavn Varme A/S har mange kilo ...

  Læs mere

  31-10-2019

  Det nytter at sortere madaffaldet

  Den 1. oktober rundede Frederikshavn Forsyning A/S og Gemidan Ecogi A/S det første år med indsamlingen og behandlingen af madaf ...

  Læs mere

  23-10-2019

  Tømning af bundfældningstanke

  Ifølge den aftale vi har indgået med de private entreprenører om tømning af bundfældningstanke, skal alle ordinære tømninger væ ...

  Læs mere

  22-10-2019

  Indsamling af renovation i sommerhusområderne

  Efteråret er over os, hvilket betyder, at sommerhuse med sæsontømning får afhentet renovation for sidste gang i år i uge 43. De ...

  Læs mere

  07-10-2019

  Flyver dine pengesedler unødigt med energiregningen?

  Vinterkulden er over os, og det er tid til at skrue op for radiatorerne – men er du klar over, om du kan spare penge på energir ...

  Læs mere

  05-09-2019

  Renovationspriser for år 2020

  I det forslag til priser, som vi har sendt til godkendelse i Frederikshavn Kommune, er der, som flere har bemærket, udsigt til ...

  Læs mere

  26-08-2019

  Arbejder på Gærumvej udsættes til foråret 2020

  Elinord A/S anlægger et nyt 60kV kabel fra Brønderslevvej til Færgehavnsvej. Dette skal sikre en mere robust forsyning og ersta ...

  Læs mere

  12-06-2019

  Klimasikring af Frederikshavn gågade

  Klimaændringerne byder på hidtil nye udfordringer som eksempelvis risiko for oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Det er en fa ...

  Læs mere