Året der gik i Forsyningen

  Onsdag den 24. juni 2020 blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsrapporten og beretningen for 2019 blev fremlagt og godkendt.

  Formanden for Frederikshavn Forsyning A/S' bestyrelse Erik Kyed Trolle indledte generalforsamlingen og gav ordet videre til adm. direktør Claus Reimann Petersen, der fortalte om nogle af de spændende projekter, Forsyningen har arbejdet med i det forgangne år.

  Projekter med tanke på den grønne omstilling
  Forsyningen har igangsat arbejde med at efterleve FN’s 17 verdensmål og sideløbende en meget højt prioriteret proces med at indarbejde den grønne omstilling i selskabernes drift. Det afspejler de projekter, som Forsyningen har arbejdet med i det forgangne år, fx varmepumpeanlæg i Frederikshavn, udvidelse af biogasanlæg i Skagen og udskiftning af gadelys, hvor endnu en større del er skiftet til armaturer med LED.
  Fremover vil den grønne omstilling og verdensmålene få et større fokus og i større omfang blive en del af Forsyningens strategi.

  Forsyningssikkerheden er stadig i fokus
  Forsyningens fornemmeste opgave er til stadighed at opretholde og optimere forsyningssikkerheden. Derfor så Forsyningen sig nødsaget til at hjemtage opgaven med indsamling af renovation, da det viste sig, at entreprenøren på området ikke kunne opfylde kravene. For de øvrige selskaber har Forsyningen løst forpligtigelsen særdeles tilfredsstillende, og elnetselskabet Elinord har igen i 2019 opnået den højeste score blandt landets netselskaber med en gennemsnitlig leverancesikkerhed, der er bedre end 99,998 %.

  Klimaplan og fremtidens affaldssortering
  Formand Erik Kyed Trolle lagde ved afslutningen af sin beretning vægt på den nye politiske aftale på klimaområde, og det glæder formanden, at man i lovgivningsarbejdet tager kommuner og forsyningsselskaber med på råd. Det bliver spændende at se, hvordan aftalen bliver udmøntet i den lovgivning, som Forsyningen fremadrettet skal operere under. Erik Kyed Trolle håber i den forbindelse, at det i forvejen gode samarbejde med kommunen vil blive endnu bedre i det håb, at vi kan aflevere et dejligt og ikke mindst grønt samfund til vores efterkommere.

  Endnu et år med gode resultater
  Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2019, hvor resultatet før skat blev et overskud på 11 mio. kr. mod 24,8 mio. i 2018. Det anses for tilfredsstillende i og med, at ”hvile i sig selv” selskaberne samlet set balancerer. Den samlede koncernomsætning udgjorde i 2019 514 mio. kr.
  Det samlede antal kundeforhold er ved årets udgang på 158.038, hvilket atter er en stigning fra forrige år.

  Hvile i sig selv
  Selskaberne, der hører under Forsyningen, drives reelt alle efter ”hvile i sig selv” princippet. Det betyder, at hvert selskabs økonomiske overskud forbliver i selskabet og indgår i de følgende års drift, anlæg eller tilbagebetales til selskabets kunder i form af ekstraordinære prisnedsættelser. Der er derfor ingen, som trækker penge ud af selskaberne til andre formål eller til de andre selskaber.

   

  Læs årsberetning 2019

  Flere nyheder

  25-06-2020

  Året der gik i Forsyningen

  Onsdag den 24. juni 2020 blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsrapporten og beretningen for ...

  Læs mere

  26-05-2020

  Rent spildevand skifter hav

  Det rensede spildevand fra Skagen skifter hav til efteråret, hvor en ny udløbsledning fra renseanlægget på Buttervej skal lede ...

  Læs mere

  25-05-2020

  Forsyningen åbner helt op igen

  Fra og med onsdag den 27. maj er Forsyningen igen åben for de kunder, der ønsker betjening ved fysisk fremmøde på Kniholtvej 15 ...

  Læs mere

  30-04-2020

  Nyt affaldshæfte på vej

  Om kort tid lander et nyt affaldshæfte i din postkasse. Her kan du læse alt om, hvordan du sorterer og afleverer dit affald på ...

  Læs mere

  22-04-2020

  Justeret motivationstarif pr. 1. juni 2020

  Frederikshavn Varme A/S har fra og med forbrugsåret 2020 indført en motivationstarif for vores fjernvarmekunder. Best ...

  Læs mere

  21-04-2020

  Tak for tålmodigheden på genbrugspladserne

  Puklen er væk og næsten alt er ved det gamle på genbrugspladserne. Genbrugspladserne er ved at vende ...

  Læs mere

  16-04-2020

  Vi opretholder fortsat driften

  Kun ganske få områder er berørte af den forlængede periode med nedlukning. Vi har i hele perioden op ...

  Læs mere

  16-04-2020

  Lad vandet løbe inden genåbning af Danmark

  Nedenstående er et resumé af pressemeddelelse fra Danva. Når daginstitutioner, skoler, hoteller og virksomheder genåb ...

  Læs mere

  03-04-2020

  Nummerplade-restriktion på genbrugspladserne er ophævet fra lørdag den 4. april

  Der er dog stadig restriktioner, du skal være opmærksom på. Fra og med lørdag den 4. april kan alle ...

  Læs mere

  30-03-2020

  Genbrugspladserne er åbne for private

  Din bils nummerplade afgør, hvornår du kan besøge os. Kommunernes Landsforening og Styrelsen for Pat ...

  Læs mere