Året der gik i Forsyningen

  Onsdag den 24. juni 2020 blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsrapporten og beretningen for 2019 blev fremlagt og godkendt.

  Formanden for Frederikshavn Forsyning A/S' bestyrelse Erik Kyed Trolle indledte generalforsamlingen og gav ordet videre til adm. direktør Claus Reimann Petersen, der fortalte om nogle af de spændende projekter, Forsyningen har arbejdet med i det forgangne år.

  Projekter med tanke på den grønne omstilling
  Forsyningen har igangsat arbejde med at efterleve FN’s 17 verdensmål og sideløbende en meget højt prioriteret proces med at indarbejde den grønne omstilling i selskabernes drift. Det afspejler de projekter, som Forsyningen har arbejdet med i det forgangne år, fx varmepumpeanlæg i Frederikshavn, udvidelse af biogasanlæg i Skagen og udskiftning af gadelys, hvor endnu en større del er skiftet til armaturer med LED.
  Fremover vil den grønne omstilling og verdensmålene få et større fokus og i større omfang blive en del af Forsyningens strategi.

  Forsyningssikkerheden er stadig i fokus
  Forsyningens fornemmeste opgave er til stadighed at opretholde og optimere forsyningssikkerheden. Derfor så Forsyningen sig nødsaget til at hjemtage opgaven med indsamling af renovation, da det viste sig, at entreprenøren på området ikke kunne opfylde kravene. For de øvrige selskaber har Forsyningen løst forpligtigelsen særdeles tilfredsstillende, og elnetselskabet Elinord har igen i 2019 opnået den højeste score blandt landets netselskaber med en gennemsnitlig leverancesikkerhed, der er bedre end 99,998 %.

  Klimaplan og fremtidens affaldssortering
  Formand Erik Kyed Trolle lagde ved afslutningen af sin beretning vægt på den nye politiske aftale på klimaområde, og det glæder formanden, at man i lovgivningsarbejdet tager kommuner og forsyningsselskaber med på råd. Det bliver spændende at se, hvordan aftalen bliver udmøntet i den lovgivning, som Forsyningen fremadrettet skal operere under. Erik Kyed Trolle håber i den forbindelse, at det i forvejen gode samarbejde med kommunen vil blive endnu bedre i det håb, at vi kan aflevere et dejligt og ikke mindst grønt samfund til vores efterkommere.

  Endnu et år med gode resultater
  Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2019, hvor resultatet før skat blev et overskud på 11 mio. kr. mod 24,8 mio. i 2018. Det anses for tilfredsstillende i og med, at ”hvile i sig selv” selskaberne samlet set balancerer. Den samlede koncernomsætning udgjorde i 2019 514 mio. kr.
  Det samlede antal kundeforhold er ved årets udgang på 158.038, hvilket atter er en stigning fra forrige år.

  Hvile i sig selv
  Selskaberne, der hører under Forsyningen, drives reelt alle efter ”hvile i sig selv” princippet. Det betyder, at hvert selskabs økonomiske overskud forbliver i selskabet og indgår i de følgende års drift, anlæg eller tilbagebetales til selskabets kunder i form af ekstraordinære prisnedsættelser. Der er derfor ingen, som trækker penge ud af selskaberne til andre formål eller til de andre selskaber.

   

  Læs årsberetning 2019

  Flere nyheder

  19-11-2020

  Vi åbner igen for fysisk fremmøde

  De særlige restriktioner for Nordjylland er ophævet, og vi åbner fra og med fredag den 20. november, så vores kunder igen kan b ...

  Læs mere

  06-11-2020

  Forsyningen opretholder driften af kritiske funktioner

  Efter udmeldinger fra Statsministerens seneste pressemøde følger Forsyningen de nye restriktioner fra og med fredag den 6. nove ...

  Læs mere

  05-11-2020

  Forhold om affald fra minkfarme på genbrugspladser i Frederikshavn Kommune

  På grund af smitterisiko i forhold til COVID-19 modtager genbrugspladserne i Frederikshavn Kommune kun skrottede minkbure og an ...

  Læs mere

  15-10-2020

  SMS-service om driftsforstyrrelser, servicemeddelelser m.m.

  Er du borger i Frederikshavn Kommune, og er dit mobiltelefonnummer offentligt tilgængeligt på fx Krak, er du automatisk omfatte ...

  Læs mere

  15-09-2020

  Hvor er stophanen?

  Vi får ofte henvendelser med dette spørgsmål – og nu kan du selv finde svaret på Forsyningens kortportal. Her kan du også få et ...

  Læs mere

  02-09-2020

  Privat inkasso inddriver fremover kundernes restancer til os

  Frederikshavn Forsyning A/S skulle i forbindelse med ændring af lovgivningen på inddrivelsesområdet gældende pr. 1. juli 2020 v ...

  Læs mere

  13-08-2020

  Vær opmærksom, når du sorterer dit affald

  Der er i den sidste tid fundet "fremmedlegemer" blandt det madaffald, vi har afleveret til Gemidan A/S. Blandt andet beholdere ...

  Læs mere

  25-06-2020

  Året der gik i Forsyningen

  Onsdag den 24. juni 2020 blev der afholdt generalforsamling i Frederikshavn Forsyning A/S, hvor årsrapporten og beretningen for ...

  Læs mere

  26-05-2020

  Rent spildevand skifter hav

  Det rensede spildevand fra Skagen skifter hav til efteråret, hvor en ny udløbsledning fra renseanlægget på Buttervej skal lede ...

  Læs mere

  30-04-2020

  Nyt affaldshæfte på vej

  Om kort tid lander et nyt affaldshæfte i din postkasse. Her kan du læse alt om, hvordan du sorterer og afleverer dit affald på ...

  Læs mere