Udbud af kontrakter – Transport af affald

  Frederikshavn Affald A/S udbyder kontrakter vedrørende transport af affald i følgende 4 selvstændige delaftaler:

  • Delaftaler 1: Transport fra af affald fra genbrugspladser samt transport af slagge mv. i Frederikshavn-området
  • Delaftale 2: Transport fra genbrugspladser i Sæby-området
  • Delaftale 3: Transport fra genbrugspladser i Skagen-området
  • Delaftale 4: Transport af gren- og haveaffald (hele Frederikshavn Kommune)

  Tilbudsgiver kan afgive tilbud på en eller flere delaftaler. Der indgås kontrakt med én entreprenør pr. delaftale.

  Alle opgaver under kontrakterne udføres på bestilling fra Frederikshavn Affald A/S og der kan således ikke garanteres en vis mængde opgaver. Se dog kontraktbetingelserne § 9, stk. 5 med tilføjelse vedrørende ændringer i arbejdets omfang.

  Kontrakterne træder i kraft den 1. januar 2019 og løber til og med 31. december 2023.

  Derudover har ordregiver option på forlængelse af kontraktens løbetid på uændrede vilkår med et vilkårligt tidsrum ad en eller flere gange, for en periode af maksimalt 3 år, dvs. en samlet løbetid af kontrakten på maksimalt 8 år.

  Udbudsmaterialet kan downloades fra www.udbud.info.