Madaffald

  Madaffald er den organiske del af din dagrenovation. Når det indsamlede madaffald er sorteret og renset 
  for urenheder, afsættes det til biogasanlæg. Her bliver madaffaldet omdannet til energi i form af biogas, som kan anvendes til strøm, varme og brændstof. Gassen kan desuden opgraderes, så den kan sendes ud i naturgas-nettet. Restproduktet bliver brugt til gødning på land-brugsmarker.

  Den frasorterede emballage bliver brændt på forbræn-dingsanlægget, og energien udnyttes til produktion af varme og el.

  MADAFFALD ER FOR EKSEMPEL 

  • afskårne blomster 
  • brød 
  • fisk 
  • fjerkræ 
  • grøntsager
  • kage 
  • kaffegrums 
  • kartoffelskræller 
  • kartofler 
  • kød 
  • ost 
  • pasta 
  • pålæg 
  • ris
  • sovs 
  • urter 
  • æg

  DIN INDSATS NYTTER 
  Alt bliver udnyttet i det madaffald, du afleverer. 4.106 ton madaffald fra husstandene blev i 2020 til 500.000 m3 biogas. Restproduktet bruges som gødning på landbrugsjord, og det er så rent, at det er godkendt til økologi. 

  Restaffald

  Restaffald er det affald, der er tilbage, når du har frasorteret madaffald, affald til genbrug og miljøfarligt affald. 
  Af hensyn til skraldemændenes arbejdsmiljø skal støvende affald som for eksempel hundehår, aske og støv fra støvsugere altid i en pose, inden du lægger det i affaldsbeholderen. 
  Mundbind og engangshandsker er også restaffald og begge ting skal ligeledes i en pose. 

  RESTAFFALD ER FOR EKSEMPEL 

  • bleer 
  • aluminiumsbakker 
  • cremetuber 
  • tom emballage 
  • engangshandsker 
  • engangsvaskeklude 
  • flamingo 
  • gavebånd
  • hundeposer 
  • kødbakker
  • mundbind 
  • mælkekartoner 
  • paptallerkner 
  • potteplanter 
  • plastbestik 
  • stanniol 
  • støvsugeposer
  • vat 
  • tandpastatuber 
  • vinpropper 

  DIN INDSATS NYTTER 
  Det indsamlede restaffald brænder vi på vores forbrændingsanlæg og udnytter energien i affaldet til el og fjernvarme.

  Affald er en ressource

  Det er Forsyningens primære mål at genanvende så meget affald som muligt. Er det ikke muligt at genanvende affaldet, udnytter vi energien i affaldet ved at brænde det på vores to forbrændingsanlæg. Kun en mindre del må vi deponere.

  Som vores kunde har du en stor indflydelse på, om vi kan opfylde vores mål med at genanvende eller udnytte affaldet til energi.

  Du skal nemlig sortere dit affald korrekt, for at genanvendelsesindustrien vil aftage vores produkter.

  Vi er klar med råd og vejledning
  Vores medarbejdere på genbrugspladserne er klar til at vejlede dig, og i Kundeservice kan vi hjælpe dig med svar på dine spørgsmål.

  Læs vores sorteringsvejledning for madaffald og restaffald.