Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål om den nye ordning for sortering af affald. Kontakt os, hvis du mangler svar på dit spørgsmål.

Hvis du kun har restaffald, skal du kun benytte rummet til restaffald. 

Ja, emballagen bliver sorteret fra under processen.

Nej, en privat husstand skal have 14. dagstømning.

240 liter -  Bredde:55 cm, højde: 110 cm, dybde: 74 cm.

400 liter – Bredde: 82 cm, højde: 108 cm, dybde: 78 cm.

600 liter – Bredde: 126 cm, højde: 124 cm, dybde: 78 cm.

For at udnytte ressourcerne i affaldet.

Posen bliver sorteret fra under processen, så hvilket fabrikat du køber er underordnet.

Ja, emballagen bliver sorteret fra under processen.

Nej. Bilen har to kamre, hvor affaldet bliver holdt adskilt.

Madaffaldet bliver kørt til et modtageanlæg, som klargør dette. Derefter bliver det kørt til biogasanlæg. Restaffaldet bliver brændt på forbrændingsanlægget, som det plejer.

Kød, brød, ris, grøntsager, yoghurt osv.

Affald der er tilbage, når madaffald er blevet frasorteret f.eks. tom emballage, bleer, og pizzabakker.

Produktion af biogas. Dette kan bruges til varme, el og brændstof.

For at holde containeren ren samt formindske evt. lugtgener.

Vi har prioriteret en høj og robust driftssikkerhed.

Prisen fastholdes for 2018. Vi kender ikke prisen for 2019.

Nej. Containeren er tilpasset til den 2-kamret skraldebil med henblik på at holde restaffald og madaffald adskilt.