Elektronik

  Elektronikaffald indeholder miljøskadelige stoffer. Når du sorterer og afleverer affaldet korrekt, sørger vi for, at det får den rigtige behandling. 

  Du kan lægge småt elektronikaffald i miljøkassen til farligt affald eller aflevere elektronikaffald på genbrugspladserne og hos forhandlere, der tager apparaterne retur.

  BATTERIER OG SMÅT ELEKTRONIK
  Batterier og småt elektronik kan du aflevere i en klar plastpose på låget af din affaldsbeholder. Husk knude på posen. Småt elektronik er for eksempel mobiltelefoner og barbermaskiner.

  ELEKTRONIK ER FOR EKSEMPEL 

  • computere 
  • dvd-afspillere 
  • fjernsyn 
  • hårde hvidevarer 
  • legetøj med batteri 
  • mobiltelefoner 
  • radioer 
  • støvsugere 

  SMÅT ELEKTRONIK ER FOR EKSEMPEL 

  • barbermaskiner 
  • batterier 
  • elektriske tandbørster 
  • mobiltelefoner 
  • småt elektrisk legetøj

  DIN INDSATS NYTTER 
  Når du afleverer elektronik til genbrug, bliver det skilt ad og sorteret. Plast og metal genanvendes og farlige stoffer som fx kviksølv, bly og pvc behandles, så de ikke belaster miljøet. 
  Gamle mobiltelefoner indeholder bittesmå mængder af guld og andre kostbare mineraler. Ved at aflevere dem til genbrug sikrer du, at guldet bliver brugt igen.

  Miljøfarligt affald

  Miljøfarligt affald kan gøre stor skade på vores omgivelser, hvis det havner de forkerte steder. Derfor skal du altid lægge farligt affald enten i miljøkassen eller aflevere miljøfarligt affald på genbrugspladsen. Aflevér så vidt muligt affaldet i den originale emballage, så personalet kan se, hvordan de skal håndtere affaldet.

  Batterier kan du også lægge i en klar plastpose på låget af din affaldsbeholder.  
  Husk knude på posen.

  MEDICIN OG KANYLER
  Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø må du ikke aflevere kanyler på genbrugspladsen.  Medicinrester og kanyler skal du 
  aflevere på apotekerne

  MILJØFARLIGT AFFALD ER FOR EKSEMPEL 

  • batterier 
  • benzin 
  • energisparepærer 
  • håndsprit 
  • insektgifte 
  • kemikalier 
  • lim
  • lysstofrør 
  • malingrester 
  • olie 
  • spraydåser (alle typer) 
  • syrer og baser 
  • termometre 
  • terpentin 
  • ukrudtsmidler 

  DIN INDSATS NYTTER 
  Det er vigtigt, at du afleverer dit farlige affald, fordi det indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Noget af affaldet kan faktisk genanvendes, mens resten behandles på Fortum – det tidligere Kommunekemi.

  Haveaffald

   

  Har du klippet hæk, beskåret buske eller fjernet ukrudt, er du velkommen på genbrugspladsen med haveaffaldet. Har du haveaffald i sække, så husk at tømme dem. 
  I 2020 er der afleveret mere end 8.400 ton haveaffald på genbrugspladserne.
  Har du plads i haven, kan du også vælge at lave din egen kompost. Hak grene og afklip i små stykker og bland tørt og mere fugtigt affald sammen.

  HAVEAFFALD ER FOR EKSEMPEL 

  • afklip 
  • blade 
  • grene 
  • kviste 
  • nedfaldsfrugt 
  • ukrudt 

  DIN INDSATS NYTTER 
  Haveaffaldet knuses og komposteres. Den færdige kompost kan du hente gratis på genbrugspladserne i Skagen, Ravnshøj og Sæby og bruge til jordforbedring i haven.

  Indendørs træ

  Det meste af det træ, der findes i vores huse, kan genanvendes. I 2020 modtog vi ca. 1.400 ton rent træ.
  Alt træ, der har været brugt inden døre, kan bruges igen. Det kan være reoler, møbler med lidt maling og køkkenelementer. Også træ fra nedrivning som for eksempel spær og gulvbrædder egner sig til genanvendelse. Det gælder dog ikke trykimprægneret træ.

  Det er kun på genbrugspladserne i Skagen, Ravnshøj, Sæby og Frederikshavn, vi modtager indendørs træ. 

  INDENDØRS TRÆ ER FOR EKSEMPEL 

  • emballagetræ
  • engangspaller 
  • gulvbrædder 
  • køkkenelementer 
  • nedrivningstræ 
  • træmøbler

  DIN INDSATS NYTTER 
  Træet skal være rent, men må gerne indeholde små beslag, søm og skruer. Det afleverede træ omdannes til nye spånplader, køkkener og andre møbler.