Plast på genbrugspladsen

  Plast er et fremragende materiale, men en udfordring at genanvende, fordi det er svært at sortere korrekt. Vi indsamler de typer plast, som vi ved, vi kan afsætte til genanvendelse. 

  Du kan aflevere en række produkter af plast på genbrugspladserne i Sæby, Skagen, Ravnshøj og Frederikshavn.

  Plastfolie som for eksempel plastposer, plastsække, krympefolie og bobleplast bliver genanvendt til blandt andet nye affaldssække. 

  Bortset fra plastfolie, plastflasker og farvede havemøbler skal du aflevere al øvrig plast i containeren til brændbart, så vi kan udnytte energien i affaldet.

  PLAST ER FOR EKSEMPEL 

  • bobleplast                                                        
  • krympefolie
  • plastposer 
  • plastsække 
  • farvede havemøbler 
  • brødkasser 
  • mælkekasser 

  DIN INDSATS NYTTER
  Farvede havemøbler af plast bliver genanvendt til blandt andet nye plastspande og plastkasser. 
  Hvide havemøbler af plast kan vi ikke genanvende, fordi de indeholder kridt. De skal i containeren til brændbart affald. 

  Glas, dåser og plastflasker

  Husholdningsglas, glasflasker, plastflasker og metaldåser uden pant afleverer du på genbrugspladserne eller i de flaskebobler, der står centrale steder i kommunen. 
  I 2020 er der indsamlet 1.279 ton glas, plastflasker og dåser i Frederikshavn Kommune.
  Tag låg og kapsler af og skyl glas og flasker, før du afleverer dem.

  KUN TIL GENBRUG
  Læg kun husholdningsglas, glasflasker, metaldåser og plastflasker i flaskeboblerne. Tag den tomme bærepose med hjem og brug den igen eller læg den i skraldespanden.

  JA TAK

  • dressingflasker 
  • plastflasker 
  • rødbedeglas 
  • sodavandsdåser 
  • spiritusflasker 
  • syltetøjsglas 
  • vinflasker 
  • øldåser 

  NEJ TAK

  • elpærer
  • keramik 
  • lysstofrør 
  • porcelæn 
  • vinduesglas

  DIN INDSATS NYTTER

  Både glas, dåser og plastflasker egner sig godt til genanvendelse. 
  Glas smeltes om til nye glas og flasker. Dåser bliver brugt til nye dåser, og stegepander eller måske en ny cykel. 
  Plastflasker genanvendes, hvis det er muligt, ellers bliver de energiudnyttet. 

  Pap og papir

  Alle husstande i de tidligere Skagen og Frederikshavn Kommuner har en container til pap og papir. Vi tømmer papircontaineren hver 4. uge.

  FORTROLIGT PAPIR
  Du kan aflevere fortroligt papir i komprimatorcontainerne på genbrugspladserne i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Du kan også lægge fortroligt papir i dagrenovationen. Det bliver nemlig brændt.

  PAP OG PAPIR I SÆBY
  I den tidligere Sæby Kommune samler frivillige organisationer pap og papir ind i samarbejde med Forsyningen. Indsamlingen foregår  
  dels ved fortovsindsamlinger, dels i de  
  containere, der står på centrale steder  
  i Sæby og omegn.
    
  Ønsker du en papirbeholder som i den øvrige del af kommunen, skal  du kontakte Kundeservice via mail  renovation@forsyningen.dk eller  tlf. 9829 9000.

  JA TAK 

  • aviser 
  • karton 
  • kuverter 
  • magasiner 
  • pap
  • printerpapir 
  • reklamer 
  • telefonbøger 
  • tidsskrifter 
  • ugeblade 

  NEJ TAK 

  • aftrørringspapir 
  • pap og papir med madrester 
  • pizzabakker 
  • vådt pap og papir

  DIN INDSATS NYTTER
  Der er indsamlet store mængder pap og papir i 2020. 
  Spejdere 280 ton, husstande og bobler 1.675 ton og genbrugspladser 867 ton. I alt 2.822 ton pap og papir. 

  Elektronik

  Elektronikaffald indeholder miljøskadelige stoffer. Når du sorterer og afleverer affaldet korrekt, sørger vi for, at det får den rigtige behandling. 

  Du kan aflevere elektronikaffald på genbrugspladserne og hos forhandlere, der tager apparaterne retur.

  BATTERIER OG SMÅT ELEKTRONIK
  Batterier og småt elektronik kan du aflevere i en klar plastpose på låget af din affaldsbeholder. Husk knude på posen. Småt elektronik er for eksempel mobiltelefoner og barbermaskiner.

  ELEKTRONIK ER FOR EKSEMPEL 

  • computere 
  • dvd-afspillere 
  • fjernsyn 
  • hårde hvidevarer 
  • legetøj med batteri 
  • mobiltelefoner 
  • radioer 
  • støvsugere 

  SMÅT ELEKTRONIK ER FOR EKSEMPEL 

  • barbermaskiner 
  • batterier 
  • elektriske tandbørster 
  • mobiltelefoner 
  • småt elektrisk legetøj

  DIN INDSATS NYTTER 
  Når du afleverer elektronik til genbrug, bliver det skilt ad og sorteret. Plast og metal genanvendes og farlige stoffer som fx kviksølv, bly og pvc behandles, så de ikke belaster miljøet. 
  Gamle mobiltelefoner indeholder bittesmå mængder af guld og andre kostbare mineraler. Ved at aflevere dem til genbrug sikrer du, at guldet bliver brugt igen.

  Miljøfarligt affald

  Miljøfarligt affald kan gøre stor skade på vores omgivelser, hvis det havner de forkerte steder. Derfor skal du altid aflevere miljøfarligt affald på genbrugspladsen. Aflevér så vidt muligt affaldet i den originale emballage, så personalet kan se, hvordan de skal håndtere affaldet.

  Batterier kan du også lægge i en klar plastpose på låget af din affaldsbeholder.  
  Husk knude på posen.

  MEDICIN OG KANYLER
  Af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø må du ikke aflevere kanyler på genbrugspladsen.  Medicinrester og kanyler skal du 
  aflevere på apotekerne

  MILJØFARLIGT AFFALD ER FOR EKSEMPEL 

  • batterier 
  • benzin 
  • energisparepærer 
  • håndsprit 
  • insektgifte 
  • kemikalier 
  • lim
  • lysstofrør 
  • malingrester 
  • olie 
  • spraydåser (alle typer) 
  • syrer og baser 
  • termometre 
  • terpentin 
  • ukrudtsmidler 

  DIN INDSATS NYTTER 
  Det er vigtigt, at du afleverer dit farlige affald, fordi det indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Noget af affaldet kan faktisk genanvendes, mens resten behandles på Fortum – det tidligere Kommunekemi.

  Haveaffald

   

  Har du klippet hæk, beskåret buske eller fjernet ukrudt, er du velkommen på genbrugspladsen med haveaffaldet. Har du haveaffald i sække, så husk at tømme dem. 
  I 2020 er der afleveret mere end 8.400 ton haveaffald på genbrugspladserne.
  Har du plads i haven, kan du også vælge at lave din egen kompost. Hak grene og afklip i små stykker og bland tørt og mere fugtigt affald sammen.

  HAVEAFFALD ER FOR EKSEMPEL 

  • afklip 
  • blade 
  • grene 
  • kviste 
  • nedfaldsfrugt 
  • ukrudt 

  DIN INDSATS NYTTER 
  Haveaffaldet knuses og komposteres. Den færdige kompost kan du hente gratis på genbrugspladserne i Skagen, Ravnshøj og Sæby og bruge til jordforbedring i haven.

  Indendørs træ

  Det meste af det træ, der findes i vores huse, kan genanvendes. I 2020 modtog vi ca. 1.400 ton rent træ.
  Alt træ, der har været brugt inden døre, kan bruges igen. Det kan være reoler, møbler med lidt maling og køkkenelementer. Også træ fra nedrivning som for eksempel spær og gulvbrædder egner sig til genanvendelse. Det gælder dog ikke trykimprægneret træ.

  Det er kun på genbrugspladserne i Skagen, Ravnshøj, Sæby og Frederikshavn, vi modtager indendørs træ. 

  INDENDØRS TRÆ ER FOR EKSEMPEL 

  • emballagetræ
  • engangspaller 
  • gulvbrædder 
  • køkkenelementer 
  • nedrivningstræ 
  • træmøbler

  DIN INDSATS NYTTER 
  Træet skal være rent, men må gerne indeholde små beslag, søm og skruer. Det afleverede træ omdannes til nye spånplader, køkkener og andre møbler.