Ny affaldssortering

  Folketinget har besluttet, at affaldssektoren i Danmark skal være klimaneutral i 2030, og at vi skal genanvende vores affald i langt større omfang end tidligere. Derfor er det af Folketinget besluttet, at alle borgere skal sortere deres affald i 10 fraktioner, og at landets kommuner skal sikre en høj grad af genanvendelse af de 10 affaldstyper og en renere bortskaffelse af det affald, der ikke kan genanvendes.

  For at imødekomme de nye regler har Frederikshavn Byråd vedtaget, hvordan den udvidede affaldssortering skal foregå i Frederikshavn Kommune.

  Forsyningen ønsker med troværdighed, effektivitet, engagement og motiverede medarbejdere at fundere og implementere den øgede affaldssortering via lokale initiativer, lokalt samarbejde samt et vedvarende fokus på god service og et godt arbejdsmiljø. Målet er at gøre det let for borgerne i Frederikshavn Kommune at sortere husholdningsaffald i de 10 fraktioner og derved bidrage til et bedre miljø og klima på lokal, national og international plan. Det betyder blandt andet, at der fortsat kun skal stå to affaldsbeholdere ved standardhuse.

  Frederikshavn Kommune og Forsyningen forbereder den udvidede affaldssortering i 2021 og stiler efter at være i mål i slutningen af 2022, hvorefter den nye affaldsordning rulles fuldt ud.

   

  Læs løsningsforslaget "Affald i fremtiden", som blev fremsendt til politisk beslutning

  De 10 affaldstyper

  Kernen i den nye affaldsordning er de 10 affaldstyper, som alle borgere skal sortere deres affald i: Plast, madaffald, restaffald, papir, pap, mad- og drikkekartoner, metal, glas, farligt affald og tekstiler.

      

  Hvad sker der med dit affald?

  Efter det sorterede affald er blevet afhentet af renovationsbilen, bliver det sendt på hver sin rejse i renovationssystemet for at sikre en så høj genanvendelse som muligt.


  I videoerne kan du se affaldsrejsen for hver af de 10 affaldstyper.

  Rejsen fra affald til energi - madaffald

  Rejsen fra affald til energi - restaffald

  Rejsen fra affald til genanvendelse - plastic

  Rejsen fra affald til genanvendelse - metal

  Rejsen fra affald til genanvendelse - kartoner

  Rejsen fra affald til genanvendelse - pap

  Rejsen fra affald til genanvendelse - papir

  Rejsen fra affald til genanvendelse - tekstiler

  Rejsen fra affald til genanvendelse - glas

  Sikker håndtering af farligt affald

  Standardhuse

  Ved standardhuse forstås parcelhuse, landejedomme og rækkehuse.

  Den nuværende affaldsordning vil fortsætte til og med 2022. Fra 2023 skal husholdningsaffaldet sorteres i de 10 affaldstyper.

  Den nye affaldsordning kommer til at fastholde antallet af beholdere ved standardhuse til to, dog udvides med en mindre miljøkasse til farligt affald. Den ene beholder er opdelt i restaffald og madaffald og tømmes hver anden uge. Den anden beholder til genbrugsmaterialer er opdelt i pap og papir i det ene rum og metal, plast og kartoner i det andet. Den tømmes hver tredje uge. 

  Har du i dag en beholder til mad- og restaffald på 200, 360 eller 400 liter med tømning hver anden uge, vil du som standard få tildelt en beholder til genbrugsmaterialer på 240 liter. 

  Du får udleveret en miljøkasse, hvori du skal lægge farligt affald. Miljøkassen tømmes efter behov. Det er endnu ikke besluttet, hvordan man skal håndtere tekstiler, men det bliver formentlig en ’pose-på-låg’ løsning. Du skal aflevere glas i en af de offentligt opstillede glaskuber eller på genbrugspladserne. Andet affald, der ikke falder i en af de 10 affaldstyper, skal du aflevere på genbrugspladsen.

   

   

  *Alle priser er udarbejdet med baggrund i de i dag kendte indsamlings- og behandlingspriser. Især priserne på behandling af affald er meget svingende, så der kan ske ændring i den endelige prisberegning for 2023.

  Sommerhuse

  Alle vores sommerhusejere og deres gæster skal også være med til at affaldssortere. Vi lægger gradvist ud med sortering i mad- og restaffald fra 2022 og går derefter over til sortering i alle 10 affaldstyper fra 2023. Perioden frem til 2023 skal benyttes til at sikre tilkørselsforhold mv. i sommerhusområderne.

  Flere og flere sommerhuse bliver anvendt i en længere periode af året og for at ensrette indsamlingen og undgå henkastet affald i naturen, vil der blive helårstømning på alle sommerhusadresser i kommunen fra 2022.

  I slutningen af 2021 får alle sommerhuse en ny opdelt beholder til mad- og restaffald. Beholderen bliver tømt hver anden uge hele året.

  Med den nye affaldsordning i 2023 får sommerhusene yderligere en opdelt affaldsbeholder til sortering. Denne beholder er til pap og papir i det ene rum og metal, plast og drikkekartoner i det andet. Den tømmes hver tredje uge. Begge beholdere vil være 240 liter.

  Det er endnu ikke besluttet, hvordan man skal håndtere tekstiler, men det bliver formentlig en ’pose-på-låg’ løsning. Du skal aflevere glas i en af de offentligt opstillede glaskuber eller på genbrugspladserne. Andet affald, der ikke falder i en af de 10 affaldstyper, skal afleveres på genbrugspladsen.

  Farligt affald fra sommerhuse skal afleveres på genbrugspladsen sammen med andet affald, der ikke falder i de øvrige ni fraktioner.

   

   

  *Alle priser er udarbejdet med baggrund i de i dag kendte indsamlings- og behandlingspriser. Især priserne på behandling af affald er meget svingende, så der kan ske ændring i den endelige prisberegning for 2023.

   

  Klik her for at læse mere om affaldssortering i sommerhusområderne

   

  Etageejendomme m.fl.

  Vi er opmærksomme på, at den udvidede affaldssortering kan give særlige udfordringer for kunder, der bor i etageejendomme. Derfor bliver der sat ekstra kræfter ind på at finde gode, holdbare og individuelle løsninger i samarbejde med ejere og boligforeninger.

  Minicontainere

  Ejendomme med et mindre antal lejligheder vil ofte med fordel kunne benytte minicontainere. Som det også er muligt i dag, kan vi tilpasse tømningsfrekvensen og derved tage størst muligt hensyn til pladsforhold, adgangsforhold samt ejernes ønsker. Vi vil tage kontakt til de enkelte ejere, så det sikres, at ejendommene tilmeldes alle affaldstyper med tilstrækkelig kapacitet.

  Vejledning til valg af beholdere

  Som udlejer kan du herunder se, hvilke type affaldsbeholder, antal og størrelse vi anbefaler alt efter, hvor mange lejemål der er i ejendommen. Anbefalingen er vejledende og afhænger blandt andet af, om det er enlige eller familier, der bor til leje. Har du en ejendom med mere end 10 lejemål, skal du kontakte Forsyningen. Så finder vi en løsning i samarbejde med dig. 

   

  2 lejemål

  1 stk. 400 liter 2-delt beholder til rest- og madafafld med tømning hver anden uge

  1 stk. 400 liter 2-delt beholder til plastik, metal, kartoner, pap og papir med tømning hver tredje uge.

  3 lejemål

  1 stk. 660 liter 2-delt beholder til rest- og madafafld med tømning hver anden uge

  1 stk. 600 liter 2-delt beholder til plastik, metal, kartoner, pap og papir med tømning hver tredje uge.

  4 lejemål

  1 stk. 660 liter beholder til restaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 400 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 240 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

  5 lejemål

  1 stk. 660 liter beholder til restaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 660 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 400 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

  6 lejemål

  1 stk. 770 liter beholder til restaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver anden uge

  1 stk. 770 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 400 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

  7 lejemål

  1 stk. 400 liter beholder til restaffald med tømning hver uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver uge

  1 stk. 770 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 400 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

  8 og 9 lejemål

  1 stk. 660 liter beholder til restaffald med tømning hver uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver uge

  1 stk. 400 liter og 1 stk. 660 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 660 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

  10 lejemål

  1 stk. 660 liter beholder til restaffald med tømning hver uge

  1 stk. 240 liter beholder til madaffald med tømning hver uge

  2 stk. 660 liter beholder til plastik, metal og kartoner med tømning hver tredje uge

  1 stk. 660 liter beholder til pap og papir med tømning hver tredje uge 

   

   

  Nedgravede beholdere

  For ejendomme med et større antal lejligheder vil det ofte være en fordel at bruge nedgravede beholdere. Nedgravede beholdere har stor volumen og er ofte med til at skabe et godt miljø. Beholderne placeres i samarbejde med ejerne/boligforeningerne på en måde, så både lejerne og fremkommeligheden (beholderne tømmes af en bil med kran) tilgodeses.

   

  Affaldsregulativ

  Det nuværende Affaldsregulativ er gældende, indtil det nye regulativ træder i kraft efter sommeren 2021.