De kommende "skæve" helligdage

    Der sker ingen ændring i affaldsindsamlingen i forbindelse med de kommende "skæve" helligdage. 

    Ring tlf. 9829 9000, hvis du konstaterer brud og fejl på el-,vand-,varme- eller kloakforsyningen. 

    Genbrugspladserne følger de normale åbningstider.