Om forbrugervalget

  Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Valgperioden følger perioden for selskabernes generalforsamlingsvalg af bestyrelsesmedlemmer.

  Valgperioden er fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2025.

  Det betyder, at der skal vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter og op til 4 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

  Efter forbrugervalget, vil forbrugerrepræsentanterne få tilbud om at blive indsat som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Frederikshavn Affald A/S jf. valgregulativet.

  Her på siden vil vi løbende offentliggøre informationer om valget, som vil blive afholdt i perioden fra den 1. december til den 10. december 2021 kl. 12.00.

  Se valgregulativ her.

   

  Hvem kan stemme?

  Alle med forbrugerstatus kan stemme til forbrugervalget, jf. valgregulativet.

  Har du forbrugerstatus, og er du ikke direkte kunde i et af selskaberne og derfor ikke har et kundenummer, kan du registrere dig som stemmeberettiget her på valgsiden. Det gælder fx dig, som er lejer, og hvor du afregner dit vandforbrug med din udlejer. Adgang til at registrere dig som stemmeberettiget bliver åbnet den 1. december 2021.

  Bliv kandidat

  Enhver myndig, fysisk person er valgbar til selskabernes bestyrelse, uanset om den pågældende aftager forsyningsydelser fra selskaberne jf. valgregulativet pkt. 4. 

  Kandidatregistrering foregår via eValg, hvor kandidaten har mulighed for at lave en præsentation samt uploade et billede. Kandidatregisteringen foregår fra uge 39 til og med uge 42. 

  Kandidaten skal ligeledes uploade en stillerliste. Hent stillerlisten her

  Registrér dig som kandidat

   

  Kontakt

  Har du spørgsmål om valget, er du velkommen til at kontakte os,
  tlf. 5163 3200 eller via e-mail lors@forsyningen.dk.