Om forbrugervalget

  Forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for 4 år ad gangen. Valgperioden følger perioden for selskabernes generalforsamlingsvalg af bestyrelsesmedlemmer.

  Valgperioden er fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2025.

  Det betyder, at der skal vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter og op til 4 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

  Efter forbrugervalget, vil forbrugerrepræsentanterne få tilbud om at blive indsat som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Frederikshavn Affald A/S jf. valgregulativet.

  Her på siden vil vi løbende offentliggøre informationer om valget, som vil blive afholdt i perioden fra den 1. december til den 10. december 2021 kl. 12.00.

  Se valgregulativ her.

   

  Hvem kan stemme?

  Alle med forbrugerstatus kan stemme til forbrugervalget, jf. valgregulativet.

  Har du forbrugerstatus, og er du ikke direkte kunde i et af selskaberne og derfor ikke har et kundenummer, kan du registrere dig som stemmeberettiget her på valgsiden. Det gælder fx dig, som er lejer, og hvor du afregner dit vandforbrug med din udlejer. Adgang til at registrere dig som stemmeberettiget bliver åbnet den 1. december 2021.

  Opstillede kandidater

  Børge Egebak

    

  Jeg har arbejdet som revisor siden 1978, været selvstændig siden 1994 og har stor erfaring med bestyrelsesarbejder, herunder flere vandværker.

  Jeg vil medvirke til, at forbrugerne får de billigste ydelser både ved vandforsyning og spildevandsafledning, under hensyntagen til miljøet.

  Christian Buhelt

    

  Som forbrugerrepræsentant vil jeg arbejde for at gøre det nemmere og mere overskueligt at være forbruger hos Frederikshavn Forsyning.
  Over de næste fire år vil mine fokuspunkter være: Klima, energireduktion, sikring af vores grundvand og forsimpling af regninger til forbrugerne. 

  Jan Iversen

    

  Mit navn er Jan Iversen, jeg er 64 år, uddannet tømrer og bygningskonstruktør, bosiddende i Skagen og gift med Irene Hjortshøj.

  Jeg stiller op til forbrugervalget med stor interesse for området.
  Sikring af rent drikkevand er et vigtigt indsatsområde for Frederikshavn Forsyning. Det er også afgørende, hvordan vi korrekt bortskaffer spildevand. Det forudsætter en udbygning af spildevandsanlæg, så også sommerhusområderne bliver tilkoblet. Lige så vigtig er genbrug og bortskaffelse af den mængde affald, vi genererer. Det skylder vi os selv og de næste generationer.

  Jeg håber på dit X ved valget.

  Kim Madsen

    

   

   

   

   

   

  Jeg interesserer mig for vores kommune og vores forsyning, og vil gerne bruge erfaring som direktør i boligforeningen i bestyrelsen.
  Miljø, klima, bæredygtighed er vigtig, det gælder også rent vand og en sikker håndtering af vores spildevand. For mig er det naturligt, at administration
  og drift er så sikker og billig som muligt, og at prøve nyt, der gør os så effektive som muligt uden at gå på kompromis med love og regler.

  Jeg vægter personalepleje højt.Tilfredse medarbejdere giver bedre resultater, og glade folk gør hverdagen god.

  Tak, hvis du stemmer på mig, jeg vil tage opgaven alvorligt.

  Per Faurholt Jensen

    

  Vi skal passe godt på det, den forrige generation har formået, ved i fællesskab at etablere de Forsynings områder som vi gør brug af i dag som en selvfølge.
  Forsyningen er i en fortsat udbygning, med hensyn til miljø osv.

  Denne fremtidige udbygning, skal vi fortsat styrer i et fællesskab bestående af forbrugerne i Frederikshavn Kommune.

  Alle borgere i kommunen gør brug af forsyningen faciliteter uanset alder - derfor stiller jeg mig til rådighed for at yde en indsats for fremtiden.

  Steen Møller Andersen

    

  Som direktør i Boligforeningen Vesterport kan jeg i bestyrelsen bidrage med viden om de særlig forhold der gør sig gældende i den almene sektor, og derved kvalificere beslutningsgrundlaget.

  Jeg har siddet som forbrugervalgt medlem af Forsyningens bestyrelse i perioden 2014-2017, og har derfor allerede et indgående kendskab til bestyrelsens arbejde.

  Jeg kan især bidrage med kompetencer indenfor: Strategisk ledelse, topledelse af offentlig virksomhed, analyse af komplekse problemstillinger, vden og indsigt i boligforeningernes særlige forhold, branchekendskab og bred bestyrelseserfaring. 

  Yvonne Nordahn

    

  Fra 1. – 10. december 2021 kan der stemmes på opstillede kandidater til bestyrelsen.
  Jeg har efter opfordring besluttet mig for at genopstille til en plads i bestyrelsen.

  Jeg har i perioden 2017-2021 været en del af bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning, og jeg er af den opfattelse, at mit arbejde her har gjort en forskel for brugerne.
  Jeg har bl.a. været primus motor for, at også området affald skulle have en brugerrepræsentant, men også kommunikationen på forsyningens hjemmeside har for mig været et fokuspunkt.
  Alt hvad der vedrører miljø har altid interesseret mig, og jeg synes det er interessant at få mere indsigt i hvad der rent faktisk sker på området i min/din kommune.

  Som forbrugerrepræsentant vil jeg jo også blive din stemme og derfor er jeg klar til at lytte til dine holdninger på området.
  Husk, du kan stemme uanset om du bor i eget hus eller om du bor til leje.

  Jeg håber på din støtte.

  Kontakt

  Har du spørgsmål om valget, er du velkommen til at kontakte os,
  tlf. 5163 3200 eller via e-mail lors@forsyningen.dk.