Bestil pjecer

  Vi har brug for dit navn og din adresse, så vi kan sende pjecen til dig. Vi sletter dine angivne oplysninger, når vi har sendt pjecen. Se i øvrigt vores privatlivspolitik.

  Bestilling af pjecer


  Kontrolbog til aflæsning af elapparater

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Kontrolbog

  Til aflæsning af målere for el, vand, varme

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Husk at angive email


  Bestilling af pjecer - Vand


  Takstregulativ for levering af vand

  Målsætningen for Frederikshavn Vand A/S er at forsyne nuværende som fremtidige kunder med vand af bedste sundhedsmæssige kvalitet og i rigelig mængde på en til enhver tid teknisk/økonomisk forsvarlig måde.

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Regulativ for levering af vand

  I regulativet kan du blandt andet læse om vilkår for vandinstallation samt levering af vand.

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Konsekvensvurdering af ophør af indvinding fra Voerså Kildeplads

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Konsekvensanalyse af reduceret vandindvinding på Skagen Vandværk

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Husk at angive email


  Bestilling af pjecer - Varme


  Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme

  Bilag til Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme.

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Fra fjernvarme til lavenergihuse

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Fokus på fjernvarme

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme

  De almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Frederikshavn Varme A/S og kunden.

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Husk at angive email


  Bestilling af pjecer - El


  Hvorfor betale for ingenting?

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Godt lys i boligen

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Husk at angive email


  Bestilling af pjecer - Spildevand


  Vi spuler kloakledninger

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Vand i kælderen

  Som grundejer er det dit ansvar at undgå vand i kælderen – uanset om det regner eller er tørvejr. Det er derfor en god idé at være godt forberedt og vide, hvordan du selv kan forebygge problemet. Det vil vi give råd om i denne pjece, hvor du også kan læse om mulige årsager til fugt eller vand i kælderen.

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Skelbrønd

  I denne pjece kan du læse mere om fordelene ved en skelbrønd og om, hvordan installationen foregår.

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Separatkloakering på vej

  Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de kommende år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger.

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Kloakhjælp

  I denne pjece fortæller vi dig blandt andet, hvad vi hver især har ansvaret for, og hvornår afhjælpning skal ske for din egen regning. Du kan også blive klogere på de mest typiske tegn på, at kloakken eller afløbet ikke fungerer.

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Kloakarbejde på din vej

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Betalingsvedtægt

  Download pjece
  Vælg mindst én brochure

  Husk at angive email


  Hent blanketter

  Her finder du en oversigt over de blanketter, som du kan få brug for som kunde hos os.