Fakta om elnettet

Forsyningen leverer el til private husstande og virksomheder i Sæby, Strandby, Frederikshavn by, det meste af Elling og oplandet i dette område.

Selvom du som kunde kan købe el, hvor du ønsker, er der kun ét elnet, som transporterer strømmen ud til dig. Det betyder, at Frederikshavn Elnet A/S, der sørger for ledningsnettet, har monopol på området.

Elnettet i Frederikshavn består af følgende ledningstyper:

  • 32 kilometer med 60 kV
  • 168 kilometer med 10 kV
  • 403 kilometer med 0,4 kV


Vi har 6 transformatorstationer, hvor strømmen bliver tranformeret mellem 60 og 10 kV.

Derudover er der 223 transformatorstationer, hvor strømmen bliver transformeret ned fra 10 kV til 0,4 kV (lavspænding).

Endelig har vi ca. 5.700 kabelskabe, hvor strømmen bliver fordelt ud til de enklelte forbrugere. Det er der, du som kunde er koblet på.

Fra sikringerne i kabelskabene overtager du ansvaret og ejerskabet for ledningen. Fejl efter sikringerne i kabelskabet skal du have en elinstallatør til at ordne, og det skal du selv betale for. Fejl før sikringerne i kabelskabet tager vi os af.

Se elnettets forsyningsområde

Hvordan køber jeg strøm

I modsætning til elnettet er der konkurrence på elprisen. Du kan derfor købe el, hvor du har lyst.

Har du ikke aktivt valgt, hvor du vil købe el, får du automatisk leveret el fra det elhandelsselskab, som har forsyningspligten i netområdet.

Se og sammenlign elpriser på elpris.dk

Teknik

Der er naturligvis en del teknik forbundet med at producere, transportere og måle el. Det væsentlige er dog, at du som kunde har den strøm, du har brug for.

Det er vores opgave at levere strømmen med den rigtige frekvens og den rigtige spænding. Det behøver du som hovedregel ikke bekymre dig om.

Så effektivt som muligt
Hele processen med at lave og transportere el forsøger vi at gøre så effektiv og billig som mulig. Det gælder såvel indkøb af brændsel som produktion, transport og levering af el til kunderne.

På den måde belaster vi miljøet mindst muligt, og samtidig får du dit el så billigt som muligt.

Du betaler for dit el efter den mængde, du bruger. Det er vores opgave at måle dit forbrug korrekt.

Intern overvågning

Intern overvågning skal sikre, at Frederikshavn Elnet A/S tilbyder alle kunder samme behandling og samme priser.

Ifølge bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 skal vi hvert år lave en beretning over vores arbejde med intern overvågning. Heri skal vi blandt andet beskrive vores kontrol med, at programmet bliver overholdt.

Årsberetning 2015 for intern overvågning

Årsberetning 2014 for intern overvågning

Årsberetning 2013 for intern overvågning