Gærumvej er spærret for gennemkørsel

  28-04-2020

  Forsyningen renoverer ledninger i Gærumvej, og de skal nu til at skifte vandledningerne. Det betyder, at Gærumvej er spærret for gennemkørsel. Dette sker i etaper for at give adgang til de erhvervsdrivende og genere trafikken mindst muligt.

  Etape 1 udføres mellem Bangsbovej og Chr. Kongsbak Vej
  Etape 2 udføres mellem Chr. Kongsbak Vej og Samsøvej
  Etape 3 udføres mellem Samsøvej og Søndergade

  Datoerne for arbejdet med etape 2 og 3 bliver annonceret på et senere tidspunkt, da de afhænger af, hvordan processen med arbejdet forløber.

  Der kan forekomme gener i forbindelse med trafikafviklingen. Der bliver opsat gule omkørselsskilte, som henviser vejtrafikken til alternative ruter, imens arbejdet står på. NT er informeret, og du kan derfor opleve, at busruterne er omlagt i arbejdsperioden.

  FAKTA
  Forsyningen renoverer ledninger i Gærumvej i foråret og sommeren 2020. Det er et stort projekt, der involverer både Forsyningen, som skifter varme- og vandledninger og Frederikshavn Kommune, som afslutter projektet med at retablere vej og fortov.

  Arbejdet strækker sig fra krydset ved Gærumvej/Bangsbovej/Hånbækvej og ned til Søndergade. Entreprenørarbejdet udføres af Vennelyst.

  Læs mere om projektet

   

  Se alle driftinformationer >