Her er du: Varme > Ledningsinformation > Hvad kan vi vise?

Hvilke ledninger kan vi vise?

Vi kan vise ledninger og tilbehør på

  • el
  • vand
  • varme
  • kloak
  • belysning
  • styrekabler
  • Frederikshavn Kommunes lyslederkabler
  • enkelte private ledninger


Copyrights for ledninger: Frederikshavn Forsyning A/S.

Ledningsinfo vises på baggrund af Frederikshavn Kommunes digitale grundkort.

Copyrights for grundkort og matrikelkort: Frederikshavn Kommune, Kort og Gis.

Kontakt

Alle henvendelser om grundkort og evt. matrikelkort bedes rettet til: Frederikshavn Kommune
Teknisk Forvaltning, Kort og Gis
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf. 9845 5000