Status den 9. maj 2017

Nye kloakledninger er etableret mellem Strandgade-krydset og svinget ved Vinkelvej 3/5, og der er udlagt stabilgrus. I øjeblikket etableres nye kloakledninger bagfra på Vinkelvej startende ved nr. 17 og videre mod øst til svinget ved nr. 3/5.

 

 

Tilbage