Stor succes med automatisk måleraflæsning

- Giver mindre indberetning for kunderne.

Det har indtil nu været kutyme for Forsyningens kunder selv at skulle aflæse målere, men for størstedelen af disse er dette efterhånden ved at skrive sig ind i historien. Målerne er gradvist blevet skiftet ud med fjernaflæste målere, hvilket betyder at måleraflæsningen sker automatisk.

Samme slags målere i ny format
De nye målere er helt almindelige målere, men med en indbygget radiosender, der sender aflæsninger direkte til Forsyningen. De fjernaflæste målere sender aflæsning en gang i timen - døgnet rundt.
Det er derfor ikke længere nødvendigt, at kunder selv indberetter den årlige aflæsning.

Kun få antal målerudskiftninger mangler
Hele 97 % af Forsyningens kunder har i løbet af 2016 fået skiftet el-, vand- og varmemålere til fjernaflæste målere. På de målere, som endnu ikke er blevet udskiftet, er der sendt aflæsningskort ud. Forsyningen har sendt cirka 1.300 aflæsningskort til kunderne, hvor vi tidligere sendte 35.000.

Forsyningen arbejder fortsat på at hente den sidste del af aflæsningerne hjem fra enkelte af de udskiftede målere. Dette skyldes, at der i enkelte områder er udfordringer med netværket, for eksempel kan det være svært at opfange signalet, hvis vandmåleren er placeret i en brønd.

I området omkring Hånbækblokkene i Frederikshavn mangler et lille antal målere fortsat at blive skiftet.
Her er der monteret en elmåler uden fjernaflæsning. De manglende udskiftninger skyldes i høj grad, at Forsyningen afventer målere fra leverandøren. ”Vi forventer, at målerne er klar medio 2017, hvorefter vi vil skifte målerne”, udtaler direktør Tore Vedelsdal. Der er samtidig en gruppe vand- og varmemålere, hvor kunden enten ikke har været hjemme, eller hvor der har været en teknisk udfordring med installationen. Den manglende tilslutning af de resterende målere skyldes derudover, at Frederikshavn Vand A/S overtog Voerså Vandværk pr. 1. januar 2016. Forsyningen forventer, at kunderne i Voerså vil få skiftet vandmålere medio 2017.
 

Følg med i dit forbrug
Som kunde ved Forsyningen kan du selv følge med i dit el- vand og varmeforbrug, hvor end du befinder dig.
Klik ind på minForsyning her  eller brug appen minForsyning.
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kundeservice via mail kundeservice@forsyningen.dk eller tlf. 9829 9000.

Flere nyheder

28-04-2017

Åbningstider på de store genbrugspladser den 1. maj

Den 1. maj 2017 er åbningstiderne på de store genbrugspladser som følgende: Ravnshøj Genbrugsplads holder åbent ...

Læs mere

26-04-2017

Forsyningen uddeler igen i år drikkedunke

- til glæde for eleverne i indskolingen på kommunens skoler.

”Hvor kommer vandet fra?” Dette spørgsmål bliver skole ...

Læs mere

03-04-2017

Nye dage for indsamling af affald

Fra starten af april omlægger Forsyningen indsamlingen af renovation. Det betyder, at der kan ske skift i, på hvilke dage skral ...

Læs mere

06-03-2017

Fjern Varme Spild

- Forsyningen hjælper dig til en bedre varmeøkonomi.

Er dit varmeanlæg indstillet korrekt? Hvis ik ...

Læs mere

10-01-2017

Stor succes med automatisk måleraflæsning

- Giver mindre indberetning for kunderne.

Det har indtil nu været kutyme for Forsyningens kunder selv at skulle afl ...

Læs mere

02-01-2017

Forsyningens Elnet er igen Danmarks mest effektive netselskab

Ved den årlige benchmarking, hvor Energitilsynet sammenligner effektiviteten af de danske elnet, er Frederikshavn Elnet igen kå ...

Læs mere

08-12-2016

Aflæsning 2016

96 % af Forsyningens kunder skal ikke indberette forbruget for 2016. Alt er nemlig ikke, som det plejer. På denne tid ...

Læs mere

21-11-2016

Frederikshavn er mester i alternative energiløsninger

I den bedstes sendetid bragte Tysk tv torsdag den 17. november en kort optagelse fra Frederikshavn. I løbet af ca. 4 minutter f ...

Læs mere

21-11-2016

Det er tid til at forny erhvervskort til genbrugspladserne for 2017

Ønsker du som erhvervsdrivende fortsat at benytte Forsyningens genbrugspladser, skal du igen i år købe særlig adgang hertil.

Læs mere

31-10-2016

Nyt renovationssystem udskudt som følge af regeringens forsyningsstrategi

Frederikshavn Forsyning har gennem de seneste måneder planlagt et nyt renovationssystem, som skulle sikre en større genanvendel ...

Læs mere