Nyt anlæg skal udnytte kartoffelskræller

Et kommende anlæg skal øge genanvendeligheden af organisk affald fra husholdninger og virksomheder i Frederikshavn Kommune - til gavn for miljøet.

Bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S har besluttet, at vi fra 2018 skal genanvende organisk affald som eksempelvis køkkenaffald, madrester og lignende fra private husstande i kommunen. Folketinget har i sin ressourcestrategi et mål om, at 50 % af alt husholdningsaffald skal genanvendes. Forsyningen genanvender på nuværende tidspunkt cirka 25 % af husholdningsaffaldet for så vidt angår glas, flasker, papir og pap. For at vi kan opfylde målet, er der behov for, at vi også genanvender det organiske affald.

Det organiske affald vil fremover blive behandlet på et anlæg, hvor urenheder sorteres fra. Samtidig bliver der dannet en biopulp, som i et biogasanlæg kan omdannes til biogas.

”Vi udbyder anlægget til opførsel af en privat investor og øger derfor muligheden for en mere fleksibel anvendelse af anlægget”, udtaler direktør for Frederikshavn Affald A/S, Tore Vedelsdal.  ”Dette skyldes blandt andet, at det private ejerskab muliggør, at anlægget både kan modtage og behandle organisk affald fra privat husholdning og fra det lokale erhvervsliv”, fortsætter Tore Vedelsdal. Det organiske affald fra erhvervslivet kan eksempelvis være fra storkøkkener, supermarkeder og virksomheder indenfor fødevareindustrien.
 

Ejerskabet er i overensstemmelse med regeringens forsyningsstrategi fra 2016, som lægger op til, at forbehandlingsanlæggene bør være privatejede.

Projektet er i overensstemmelse med Energibyen Frederikshavns ambitioner om være en klimavenlig kommune. ”Det nye anlæg er i tråd med vores energipolitik, hvor vi går ind for, at udnyttelsesgraden af det organiske affald er så høj, som overhovedet muligt”, udtaler projektchef ved Energibyen, Poul Rask.

Vi forventer, at anlægget er klar i 2018, og at den samlede investering vil være ca. 25-30 mio. kr.

Biogas – en gevinst for miljøet
Ligesom affaldsforbrænding kan biogas bruges til at producere el og varme. Men til forskel fra almindelig affaldsforbrænding, har biogassen den fordel, at vi kan lagre og bruge energien over længere tid, ligesom at vi kan bruge energien til transport. Det organiske affald indeholder samtidig fosfor, som kan bruges til jordforbedring. Fosforen er en begrænset ressource, der kun findes få steder i verden, og derfor er fosforen vigtig at genbruge i kredsløbet.

På længere sigt kan vi derfor forvente, at biogassen bliver mere værd end energien fra affaldsforbrænding.
 

Yderligere oplysninger
Direktør Tore Vedelsdal, mail tore@forsyningen.dk, tlf. 5163 2950

Flere nyheder

28-04-2017

Åbningstider på de store genbrugspladser den 1. maj

Den 1. maj 2017 er åbningstiderne på de store genbrugspladser som følgende: Ravnshøj Genbrugsplads holder åbent ...

Læs mere

26-04-2017

Forsyningen uddeler igen i år drikkedunke

- til glæde for eleverne i indskolingen på kommunens skoler.

”Hvor kommer vandet fra?” Dette spørgsmål bliver skole ...

Læs mere

03-04-2017

Nye dage for indsamling af affald

Fra starten af april omlægger Forsyningen indsamlingen af renovation. Det betyder, at der kan ske skift i, på hvilke dage skral ...

Læs mere

06-03-2017

Fjern Varme Spild

- Forsyningen hjælper dig til en bedre varmeøkonomi.

Er dit varmeanlæg indstillet korrekt? Hvis ik ...

Læs mere

10-01-2017

Stor succes med automatisk måleraflæsning

- Giver mindre indberetning for kunderne.

Det har indtil nu været kutyme for Forsyningens kunder selv at skulle afl ...

Læs mere

02-01-2017

Forsyningens Elnet er igen Danmarks mest effektive netselskab

Ved den årlige benchmarking, hvor Energitilsynet sammenligner effektiviteten af de danske elnet, er Frederikshavn Elnet igen kå ...

Læs mere

08-12-2016

Aflæsning 2016

96 % af Forsyningens kunder skal ikke indberette forbruget for 2016. Alt er nemlig ikke, som det plejer. På denne tid ...

Læs mere

21-11-2016

Frederikshavn er mester i alternative energiløsninger

I den bedstes sendetid bragte Tysk tv torsdag den 17. november en kort optagelse fra Frederikshavn. I løbet af ca. 4 minutter f ...

Læs mere

21-11-2016

Det er tid til at forny erhvervskort til genbrugspladserne for 2017

Ønsker du som erhvervsdrivende fortsat at benytte Forsyningens genbrugspladser, skal du igen i år købe særlig adgang hertil.

Læs mere

31-10-2016

Nyt renovationssystem udskudt som følge af regeringens forsyningsstrategi

Frederikshavn Forsyning har gennem de seneste måneder planlagt et nyt renovationssystem, som skulle sikre en større genanvendel ...

Læs mere