Forsyningens Elnet er igen Danmarks mest effektive netselskab

Ved den årlige benchmarking, hvor Energitilsynet sammenligner effektiviteten af de danske elnet, er Frederikshavn Elnet igen kåret som det mest effektive netselskab i Danmark.

Distributionen af el sker i over 50 forskellige net, som leverer strøm i hvert deres område af Danmark. Frederikshavn Elnet leverer i et område omkring Sæby, Frederikshavn og Strandby. Når Energitilsynet sammenligner de forskellige netselskaber, tager de højde for geografiske forskelle og tætheden af kunder mv. Det er i denne sammenligning, at Frederikshavn Elnet er beregnet til at være det mest effektive selskab. Frederikshavn er derfor ikke blevet pålagt at spare yderligere på omkostningerne. Enkelte andre selskaber er blevet pålagt at spare over 10 % af deres omkostninger.

”I Frederikshavn Elnet er der ca. 12 medarbejdere, men vi gør brug af de synergier, der opstår ved at Forsyningen samler el, vand, spildevand, varme og renovation i én organisation”, udtaler adm. direktør Claus Reimann Petersen. ”Vi har glæde af at have fælles sekretariat, kundeservice og økonomi. Og så er der også nogle fordele i driften, når vi samler det hele. Vi har en overskuelig organisation, og samtidig er medarbejderne engagerede og ansvarsbevidste i deres daglige arbejde”, fortsætter Claus Reimann Petersen.

Benchmarkingen viser i øvrigt, at det ikke nødvendigvis er de store selskaber, som har den højeste effektivitet. Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem selskabsstørrelse og økonomisk effektivitet.
I sammenligning med andre netselskaber er Frederikshavn Elnet et af de mellemstore selskaber, men gennem en god organisering er det lykkedes at holde omkostningerne i ro til glæde for borgere og virksomheder.

I sammenligningen af selskaberne er det ikke kun den økonomiske effektivitet, der er set på. Der er også taget højde for vedligeholdelsesstandard og forsyningssikkerhed. Der er strøm i ledningerne i mere end 99,99 % af tiden, hvilket betyder, at der ikke er blevet givet køb på forsyningssikkerheden for at holde omkostningerne nede.

Yderligere oplysninger
Direktør Tore Vedelsdal, mail tore@forsyningen.dk, tlf. 5163 2950

Flere nyheder

28-04-2017

Åbningstider på de store genbrugspladser den 1. maj

Den 1. maj 2017 er åbningstiderne på de store genbrugspladser som følgende: Ravnshøj Genbrugsplads holder åbent ...

Læs mere

26-04-2017

Forsyningen uddeler igen i år drikkedunke

- til glæde for eleverne i indskolingen på kommunens skoler.

”Hvor kommer vandet fra?” Dette spørgsmål bliver skole ...

Læs mere

03-04-2017

Nye dage for indsamling af affald

Fra starten af april omlægger Forsyningen indsamlingen af renovation. Det betyder, at der kan ske skift i, på hvilke dage skral ...

Læs mere

06-03-2017

Fjern Varme Spild

- Forsyningen hjælper dig til en bedre varmeøkonomi.

Er dit varmeanlæg indstillet korrekt? Hvis ik ...

Læs mere

10-01-2017

Stor succes med automatisk måleraflæsning

- Giver mindre indberetning for kunderne.

Det har indtil nu været kutyme for Forsyningens kunder selv at skulle afl ...

Læs mere

02-01-2017

Forsyningens Elnet er igen Danmarks mest effektive netselskab

Ved den årlige benchmarking, hvor Energitilsynet sammenligner effektiviteten af de danske elnet, er Frederikshavn Elnet igen kå ...

Læs mere

08-12-2016

Aflæsning 2016

96 % af Forsyningens kunder skal ikke indberette forbruget for 2016. Alt er nemlig ikke, som det plejer. På denne tid ...

Læs mere

21-11-2016

Frederikshavn er mester i alternative energiløsninger

I den bedstes sendetid bragte Tysk tv torsdag den 17. november en kort optagelse fra Frederikshavn. I løbet af ca. 4 minutter f ...

Læs mere

21-11-2016

Det er tid til at forny erhvervskort til genbrugspladserne for 2017

Ønsker du som erhvervsdrivende fortsat at benytte Forsyningens genbrugspladser, skal du igen i år købe særlig adgang hertil.

Læs mere

31-10-2016

Nyt renovationssystem udskudt som følge af regeringens forsyningsstrategi

Frederikshavn Forsyning har gennem de seneste måneder planlagt et nyt renovationssystem, som skulle sikre en større genanvendel ...

Læs mere