Om forbrugervalget

Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S skal, jævnfør regler om forbrugerindflydelse, have to forbrugervalgte repræsentanter i bestyrelserne. Det betyder, at vi afholder valg af to fælles forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og fire suppleanter for de næste fire år.

Valget bliver afviklet i perioden fra og med mandag den 30. oktober til og med fredag den 3. november og foregår elektronisk via denne side, hvor du også kan følge med i valget.

Læs valgregulativet

Valgresultat

Forsyningen har afholdt valg af to fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S.
 

Valgresultatet er følgende

  1. Bjarne Walentin, forbrugerrepræsentant

  2. Yvonne Nordahn, forbrugerrepræsentant

  3. Lars Mellemkjær, suppleant

  4. Karsten Thorn, suppleant

  5. Børge Egebak Jensen, suppleant

  6. Lars Fogh-Andersen, suppleant
     

Forbrugerrepræsentanterne er valgt for perioden 1. januar 2018 og frem til 31. december 2021.

Opstillede kandidater

Der er i alt 8 kandidater til forbrugervalget. Nedenfor kan du læse kandidaternes præsentationer.

Bjarne Walentin

Som repræsentant for Frederikshavn Boligforening, ca. 3500 lejemål (bestyrelsesformand), syntes det naturligt at vi er repræsenteret og med til at præge fremtidens vand- og spildevandsforsyning i Frederikshavn Kommune. Det ligger mig meget på sinde at der også i fremtiden findes godt drikkevand, ligeledes er det vigtigt at vi altid har den bedste teknologi og håndtering af vores spildevand , således at vi ikke forurener naturen.

Børge Egebak Jensen

Jeg vil tilgodese forbrugernes interesser, herunder den bedste vandkvalitet samt rimelige priser på vand og spildevand under hensyntagen til miljøet.

Karsten Thorn

Gennem 25 år har jeg været ansat som chef for Teknisk Forvaltning i Sæby Kommune med ansvar for vand-, el- og kloakforsyningen. Sæby Kommune var langt fremme med klimasikringen af kloakforsyningen ved kommunesammenlægningen. De tre selskaber havde ved sammenlægningen positiv økonomi - overskud på kontoen. Min interesse for en fortsat videreudvikling af de sammenlagte selskaber er stor. Jeg mener at kunne bidrage til en positiv udvikling til gavn for forbrugerne. På affaldsområdet deltog jeg i dannelsen af affaldsselskabet AVØ og var senere engageret i opførelsen af det nye forbrændingsanlæg.

Klaus Henry Kristoffersen

Jeg hedder Klaus Kristoffersen, er født, opvokset og bor i kommunen. Jeg er gift med Lise og sammen har vi 3 dejlige drenge. Jeg arbejder på FF Skagen, hvor jeg er overordnet ansvarlig for kvalitet, udvikling og miljø. Jeg har gennem mine 14 år på FF Skagen A/S haft et fantastisk samarbejde med ”Forsyningen” – først i ”gamle Skagen Kommune” og nu i Frederikshavn kommune. Et samarbejde som ikke kun har været mellem FF Skagen A/S og Forsyningen, men et samarbejde, som har været mellem alle de vandforbrugende.

Lars Fogh-Andersen

Jeg er advokat i Frederikshavn. Lokalt bosiddende privat forbruger tilknyttet de kommunale forsyningsselskaber i mere end 30 år. Jeg er ejer af en landbrugsejendom i den vestlige del af kommunen i et område med drikkevandsinteresser. Har interesse og indsigt i entrepriseforhold, kloakforsyningsforhold, vandindvinding og drikkevandsbeskyttelse. Har en stor specialviden og personlig interesse for drikkevandsbeskyttelse, der bl.a dyrkes via en formandspost i Tolne skov Aps, delvist ejet af Forsyningen. Jeg har gennemgået bestyrelsesuddannelse. Uafhængig af politiske- og foreningsforhold.

Lars Mellemkjær

Mit navn er Lars Mellemkjær, jeg er 54 år gammel og bor uden for Brønden. Jeg er landmand og driver et landbrug med svineproduktion. Jeg stiller op til den ene af de to forbrugervalgt poster i Forsyningen Vand og Spildevand A/S. Som erhvervsmand vil jeg arbejde for at alle forbrugere sikres det billigste vand ind, og spildevand ud, samtidig med vi har en høj forsyningssikkerhed. Bestyrelsen vil mig få tilført et interesseret og kompetent medlem, som har erfaring fra andre bestyrelser, samt over 20 års erfaring med at drive forretning.

Svend Fredborg

Jeg er maskinmester af uddannelse og har 20 års erfaring fra Forsyningsvirksomhed. 20 år med varme og 8 år med vand. Har altid interesseret mig for forbrugersiden. Da muligheden for at kunne varetage forbrugerinteresser fra beslutningssiden nu er der, stiller jeg derfor op til bestyrelsen som forbruger repræsentant.

Yvonne Nordahn

Jeg ligger på knæ i min have og luger ukrudt, og det grønne mellem fliserne hiver jeg også selv op. Vi skal bare ikke sprøjte vores jord og forurene vores grundvand. Det gælder os private, men selvfølgelig også landmænd og andre erhvervsdrivende. Det er meget vigtigt for mig at beskytte miljøet. Jeg vil gå på kompromis med meget – men ikke med miljøet. Dette område har altid haft min interesse og derfor stiller jeg op til forbrugervalget 2017 med håb om at få mulighed for indsigt og påvirkning inden for området i Frederikshavn kommune.

Kontakt

Har du spørgsmål om valget, er du velkommen til at kontakte os, tlf. 5163 3200 eller via e-mail lors@forsyningen.dk.