Generelt

Vi skifter din måler

Frem til marts 2016 får alle vores kunder skiftet deres forbrugsmålere fordelt på vand, el og varmemålere til fjernaflæste målere. For dig betyder det, at du kan følge dit forbrug tæt på vores hjemmeside og via en app. Samtidig slipper du fremover for at indberette dit årsforbrug. Det klarer vi for dig ganske automatisk.

Vi foretager udskiftningen i samarbejde med Kamstrup, der er Danmarks største leverandør inden for elektroniske målere.

Her på hjemmesiden vil vi løbende informere om status på projektet.

 

Hvad er en fjernaflæst måler?

En fjernaflæst måler er en almindelig måler med en indbygget radiosender, der sender data til Forsyningen. Der bliver automatisk sendt aflæsning fra måleren en gang i timen - døgnet rundt (aflæsning af el aflæses dog hvert kvarter). Dermed kan du følge dit forbrug meget tæt.

Hvorfor skal din måler skiftes?

Et nyt lovkrav betyder, at elmålere fremover skal være fjernaflæste, og Forsyningen har valgt at skifte vand- og varmemålerne i samme omgang.

Det giver mange fordele at skifte til fjernaflæste målere - både for dig som kunde, men også for Forsyningen.

Fjernaflæste målere er en ekstra tryghed for dig som hus- eller virksomhedsejer, fordi du via Forsyningens hjemmeside og en app på din smartphone kan følge med i dit forbrug og se detaljerede oplysninger om, hvordan det udvikler sig. Det giver dig mulighed for at reagere hurtigt, hvis forbruget pludselig ændrer sig i en uventet retning.  

Med fjernaflæste målere får Forsyningen langt bedre mulighed for at opdage fejl på rør og ledninger. Det bliver nemmere at forebygge vandspild, og vi kan lokalisere akutte brud på vand- og varmerør meget hurtigt. Endelig er der på længere sigt mulighed for at variere priserne, så strømmen bliver billigere for vores kunder, når det blæser meget og på tidspunkter, hvor der generelt er et lavt elforbrug.

Hvornår skifter vi din måler?

Udskiftningen af de ca. 55.000 målere løber frem til marts 2016. Ca. 2 uger inden vi kommer og skifter din måler, får du et brev, hvori du får oplyst tidspunktet for udskiftningen.

Fjernaflæste målere og flytning

Vi er gået i gang med at skifte til nye fjernaflæste målere. Hvis du har fået nye målere, og du skal flytte, skal du selv aflæse dit forbrug og indberette det til os.

Hvis du vil vide mere
Læs mere om projektet
Læs mere om vejledningerne til målerne

Vi vil løbende informere dig om projektet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Kamstrups Kundeservice, tlf. 8993 1699 eller sende en mail til frederikshavn-projekt@kamstrup.dk

Vejledninger

Vejledninger til dine målere

Som en hjælp til betjening af de nye, fjernaflæste målere er der lavet vejledninger til brug for

  • vandmåler
  • elmåler
  • varmemåler - Når du har åbnet vejledningen, ser du et billlede af måleren. Klik på pilen, der er til venstre for målerens skærm (display) for at få forklaringer på de oplysninger, der vises på din målers display.

Kontakt

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med udskiftning af din måler, kan du kontakte Kamstrups Kundeservice, tlf. 8993 1699 eller via mail frederikshavn-projekt@kamstrup.dk.