Fjernaflæste målere og flytning

Vi er gået i gang med at skifte til nye fjernaflæste målere. Hvis du har fået nye målere, og du skal flytte, skal du selv aflæse dit forbrug og indberette det til os.

Hvis du vil vide mere
Læs mere om projektet
Læs mere om vejledningerne til målerne

Vi vil løbende informere dig om projektet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Kamstrups Kundeservice, tlf. 8993 1699 eller sende en mail til frederikshavn-projekt@kamstrup.dk

Når du flytter ud

Når du flytter fra din bolig, skal du sørge for at aflæse dine målere, så vi kan lave en opgørelse over forbruget, inden den nye ejer eller lejer overtager kundeforholdet.

Du skal melde fraflytning med mindst tre dages varsel, så vi kan nå at standse køb og levering af el. Har du valgt en anden elleverandør end Frederikshavn Elnet A/S, skal du melde din fraflytning til denne leverandør senest tre dage før fraflytningen.

Hvis du kender den nye beboers navn, må du også gerne oplyse det. Vi sender herefter en slutopgørelse til dig hurtigst muligt.

De oplysninger, vi skal bruge for at kunne lave en flytteopgørelse, er

  • dato for fraflytning/indflytning
  • din nye adresse
  • aflæsning af elmåler (eventuelt også varme- og vandmåler)
  • navn på den nye ejer eller lejer (gerne cpr.nr.)
  • eventuelt oplysning om det fremtidige forbrug


Husk, at du som fraflytter hæfter for elforbruget, indtil lejemålet ophører, og vi har modtaget din flyttemeddelelse. Du kan melde flytning ved at benytte blanketten nedenfor, ringe til os eller sende os et flyttekort med din måleraflæsning. Du kan også melde din flytning via MinForsyning.

Hent blanket "Aflæsning ved flytning"

Meld din flytning rettidigt, for elleverandøren kan som udgangspunkt ikke flytte kunder med tilbagevirkende kraft - ikke af manglende vilje, men fordi elforsyningsloven og dermed it-systemerne ikke tillader det.

Når du flytter ind

Når du flytter til en ny bolig, skal du sørge for at aflæse dine målere i den nye bolig.

De oplysninger, vi skal bruge for at kunne tilmelde dig, er

  • dato for overtagelse af boligen
  • aflæsning af elmåler (eventuelt også varme- og vandmåler).
  • dit/jeres navn og cpr.nr.
  • hvor mange I bor på adressen eller tidligere forbrug