Bestil pjecer

Bestilling af pjecer


Kontrolbog til aflæsning af elapparater

Download pjece

Kontrolbog

Til aflæsning af målere for el, vand, varme

Download pjeceBestilling af pjecer - Vand


Takstregulativ for levering af vand

Download pjece

Regulativ for levering af vand

I regulativet kan du blandt andet læse om vilkår for vandinstallation samt levering af vand.

Download pjece

Konsekvensvurdering af ophør af indvinding fra Voerså Kildeplads

Download pjece

Konsekvensanalyse af reduceret vandindvinding på Skagen Vandværk

Download pjece

Konsekvensanalyse af ophør af indvinding på Bunken Kildeplads

Download pjeceBestilling af pjecer - Varme


Tekniske bestemmelser for tilslutning af fjernvarme

Bilag til Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme.

Download pjece

Fra fjernvarme til lavenergihuse

Download pjece

Fokus på fjernvarme

Download pjece

Almindelige bestemmelser for levering af fjernvarme

De almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Frederikshavn Varme A/S og kunden.

Download pjeceBestilling af pjecer - El


Ny pærer - Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Pjece fra Energistyrelsen med gode råd til dig, der skal skifte pære.

Download pjece

Hvorfor betale for ingenting?

Download pjece

Hvilke former tænder du på ?

A-pærer passer til mange af dine lamper. Læs mere om det ved at downloade folderen, eller bestil den.

Download pjece

Godt lys i boligen

Download pjeceBestilling af pjecer - Spildevand


Virker kloakken ikke?

Download pjece

Vi spuler kloakledninger

Download pjece

Vand i kælderen

Download pjece

Separatkloakering på vej

Download pjece

Kloakarbejde på din vej

Download pjece

Du skal helst installere en skelbrønd

Download pjece

Betalingsvedtægt

Download pjeceHent blanketter

Her finder du en oversigt over de blanketter, som du kan få brug for som kunde hos os.