Aflæsning for acontokunder

Medio december sender vi dig et kort, så du kan årsaflæse dine målere.

Husk, vi skal have dine aflæsninger rettidigt. Datoen fremgår af aflæsningskortet

Nedenfor kan du se, hvilke muligheder du har for at aflevere dine aflæsninger, og hvordan du udfylder det aflæsningskort, du modtager fra os.

Bemærk! Er der fjernvarmemåler på kortet, skal du foretage to aflæsninger på den samme måler:

• Megawatt-timer (MWh)
• Kubikmeter (m3)

I begge tilfælde skal du huske alle tal inklusiv decimalerne.

 

Fjernaflæste målere
Vi er gået i gang med at skifte til fjernaflæste målere. Hvis du har fået ny måler, skal du ikke selv aflæse dit forbrug. Dette vil ske automatisk gennem vores system.

Du skal være opmærksom på, at hvis du fx har fået skiftet den ene af dine målere, skal du stadig indberette aflæsningen af de målere, der fremgår af aflæsningskortet.


Sådan gør du, hvis du bruger internettet

Indberet årsaflæsning

Sådan gør du, hvis du bruger app'en minForsyning
Scan QR koden og følg vejledningen.

Scan koden til minForsyning

Sådan gør du, hvis du bruger telefonen

1. Aflæs dine målere og skriv tallene på aflæsningskortet. Hav en kuglepen klar ved hånden, når du ringer op, så kan du krydse af, efterhånden som du taster.

2. Ring 3341 2077 – opkaldet er gratis og kan benyttes døgnet rundt.

3. Følg servicetelefonens vejledning.
 

Sådan gør du, hvis du sender pr. post

1. Aflæs dine målere og skriv tallene på aflæsningskortet.

2. Indsend kortet – husk porto.

Vær opmærksom på, at vi returnerer ufrankerede eller underfrankerede aflæsningskort.

Aflæsning for månedskunder

Som månedskunde har du mulighed for at indberette dine aflæsninger hver måned. Dette kan du gøre på to måder:

Indberet elektronisk

eller

Send dine aflæsninger via mail til afregning@forsyningen.dk.

Vi skal have dine aflæsninger senest den 4. i hver måned.

Hold øje med din måler

Dit forbrug af el, vand, varme og spildevand bliver afregnet efter de målere, der er på det enkelte forbrugssted - det vil sige din adresse.

Det er en rigtig god idé at holde øje med dine målere. En måler kan blive defekt, og i sådanne tilfælde bliver dit forbrug skønnet i forhold til tidligere år.

For at skønnet kan blive så retfærdigt som muligt, er det en stor fordel, hvis du aflæser dine målere med jævne mellemrum - gerne en gang pr. uge eller måned - og noterer tallene.

Du kan indtaste dine aflæsninger på minForsyning eller via vores App. Du kan også bestille en kontrolbog, hvor du kan skrive tallene ind. Du er velkommen til at hente en kontrolbog i vores Reception på Knivholtvej 15.
Du kan også downloade Kontrolbogen eller bestille en, som vi sender med post. Kontrolbogen er gratis.