Levering og udbringning af affaldsbeholdere

Frederikshavn Affald udbyder levering og udbringning af 2-hjulede og 4-hjulede to-delte affaldsbeholdere. Hertil kommer en række tilknyttede ydelser og produkter.

Baggrund for udbuddet er at Frederikshavn Affald indfører ny indsamlingsordning for restaffald og organisk affald i byområderne i Frederikshavn Kommune fra april 2018.

Betingelser

Kravspecifikation

Tilbudsliste

Bilag A Generelt om sikkerhed

Bilag 1 ESPD

Bilag 2 Tilbudsskabelon

 

 

Enotice (EU-bekendtgørelsen)

Behandling af kildesorteret organisk dagrenovation

Dette udbud omfatter behandling af kildesorteret organisk dagrenovation.

Yderligere beskrivelse af opgaven fremgår af kravspecifikationen.

Kontraktperioden er fra 1. april 2018 til 31. marts 2023. Herudover har ordregiver option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2x1 år.

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler fordi det er hensigtsmæssig at der sker en effektiv samlet behandling og håndtering.

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

Udbud og betingelser

Bilag A - Åbningsdage jul og nytår

Bilag 1 - espd-request

Bilag 2 - Tilbudsskabelon

Kravspecifikation

Tilbudsliste

Kontrakt

Rettelsesblad nr. 1